REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jestem członkiem SITP

Biorę udział w szkoleniu dla rzeczoznawców ppoż.

Biorę udział w naradzie służbowej PSP

DANE DO FAKTURY


Potwierdzam wpłatę kwoty ,00 zł w dniu . na konto: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889 z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2022” na konto nr 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176.

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów). Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji SITP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / firmowych ww. przez Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Małopolska z siedzibą w Krakowie, ul. Zarzecze 106, w celu udziału w seminarium. Moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres sitpkrakow@interia.pl z adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Zostałem poinformowany, że nie jestem profilowany. Podanie danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Uprzejmie informuję, że w dniach 12-14 października 2022 r. w Zakopanem odbędzie się kolejne Seminarium Naukowo-Techniczne OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Seminarium organizuje Zarząd Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Przewidujemy udział około 300 uczestników.

Zapraszając do uczestnictwa, proponujemy Państwu aktywny udział w obradach i przedstawienie najnowszej oferty technicznej w uzgodniony z organizatorami sposób:

  • stworzenie stoiska firmowego z materiałami reklamowymi,
  • wykład na sali głównej Seminarium – merytoryczna tematyka wykładu w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodniona z organizatorami,

W sprawach udziału firmy prosimy o kontakt z kol. Adamem Szczepara: tel. – tel. 501 96 16 16, email: seminarium.krakow.sitp@gmail.com

W kosztach przewidziano uczestnictwo jednej osoby prezentującej firmę, natomiast udział większej liczby reprezentantów firmy wiąże się z dodatkową opłatą za uczestnictwo w seminarium wynoszącą – 1.200,00 zł (netto) od osoby. Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić noclegów w pokojach jednoosobowych z powodu dużej ilości uczestników.

Wzorem ostatnich lat przewidujemy możliwość zaprezentowania się Państwa firmy jako „Sponsor Główny” na specjalnych prawach (pierwszy wykład sponsorowany w pierwszej sesji, wyłączność na banery reklamowe na sali wykładowej itp.). Koszt takiego przedsięwzięcia jest indywidualnie negocjowany z organizatorami. W przypadku akceptacji warunków prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek:

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. F. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, NIP: 676-21-58-889
Nr konta: 60 1240 4722 1111 0000 4852 5176
z dopiskiem „Seminarium SITP Zakopane 2022”
(tel./fax: 12 422 59 10).

Oferujemy również możliwość rozprowadzenia materiałów firmowych w ogólnych zestawach seminaryjnych, które należy dostarczyć do: „Rewita Zakopane” (Ośrodek w Kościelisku) ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko, w terminie do 30 września 2022 r. (kontakt: Elżbieta Słodyczka - tel. 601 95 33 85).

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP http://www.sitpkrakow.pl oraz http://seminarium.sitp.org.pl. Informacji szczegółowych w sprawie uczestnictwa i rejestracji firm w Seminarium udzielają kol. Arkadiusz Kielin – tel. 693 998 000 i kol. Adam Szczepara – tel. 501 96 16 16, e-mail: seminarium.krakow.sitp@gmail.com

Prosimy o pisemne potwierdzenie udziału w seminarium, z podaniem nazwisk reprezentantów Firmy w terminie do 30 września 2022 r.